Να στείλετε μήνυμα
aboutus
Γραμμή Παραγωγής

Κύριες εγκαταστάσεις

 

Οσμηρός

Φούρνος ARC

Φούρνος AOD

Spectrophotometer

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 0

 

 

Διαμόρφωση

Σκοπευτές πυρήνων

8-τόνος μηχανή διαμόρφωσης

Χύνοντας γραμμή & δροσίζοντας δωμάτιο

Μηχανή Shakeout

Άμμος ανακύκλωσης

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 1

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 2

 

Εφοδιασμός

Χύνοντας γραμμή & δροσίζοντας δωμάτιο

Μηχανή Shakeout

Κοκκοποίηση μετάλλου της μηχανής

Φούρνος Heatment

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 3

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 4

 


Άλλοι

Μηχανή αποβολών σκόνης

Δροσίζοντας πύργος

Συμπιεστής αερίου

Forklifts

 

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 5

A&S Machinery Co., Ltd. γραμμή παραγωγής εργοστασίων 6

 

Στοιχεία επικοινωνίας